مهندسین
_

تیم کارشناسان ما

تیم کارشناسان ما را ببینید

کارشناسان ما در بخش های مالی ، اداری ، آزمایشگاه ، خط تولید ، کنترل کیفیت ، بازرگانی ، انبار داری و… فعالیت دارند.

تجربه کارشناسان ما ، الگوی فعالیت ما است.

علی تمسکنی زاهدی

مدیر کنترل کیفیت

حسین رمضانی

مدیر خط تولید

روزبه امیری

مدیر امور مالی

مسعود خیری

سرپرست واحد اداری و انبار