سخن مدیر عامل
_

سخن مدیر عامل مجموعه

سخن مدیر عامل شرکت آژند زغال سنگ چمستان

یکی از مهمترین سرمایه های یک کشور امید و سرمایه گذاری برای نسل های آینده می باشد.

این شرکت به همت فقیدی بزرگ و کار آفرین نمونه پدر صنعت ریخته گری ایران مرحوم حاج علی اصغر حاجی بابا که یکی از چندین شرکتی می باشد که توسط ایشان در طی عمر پر بارشان در سال 1396 تاسیس گردید.

این مجموعه در ادامه راه این بزرگوار و با یاری گرفتن از الطاف الهی و آگاهی و مسئولیت پذیری و سخت کوشی و پویایی همه اعضای خود هماهنگ چون یک خانواده در به نتیجه رسیدن اهداف تلاش مستمر داشتند و با ایجاد انگیزه و متعهد و پاسخگو بودن در رفع نیاز های مشتریان و ذینفعان شرکت سهم خود را در جهت نشاط و امید به جامعه ایفاء می کند.

پیروز و سربلند باشید

با تقدیم احترام

مدیرعامل شرکت آژند ذغال سنگ چمستان

سید امیر حسین آستانی