آماده پاسخگویی شما عزیزان در طول ساعات کاری شرکت در طول هفته می باشیم:

ساعات کار اداری:8 - 16
ساعات کارخط تولید:8 - 17
جمعهتعطیل