سخن مدیر عامل
_

بیانیه رسالت ، خط مشی ، ماموریت و اهداف شرکت شرکت آژند ذغال سنگ چمستان ؛

بیانیه رسالت:

بیانیه رسالت شرکت آژند ذغال سنگ چمستان که در آن چشم انداز ، دورنما و اهداف شرکت به شرح ذیل دیده شده است:

  • ارائه محصول زغال سنگ دانه بندی شده به شرکت های فروآلیاژ
  • راه اندازی طرح توسعه کارخانه جهت پاسخگویی به نیاز های مشتریان و تامین مواد اولیه کارخانجات
  • مشارکت در خرید ، فرآوری ، فروش زغال سنگ جهت توسعه صنایع ، در راستای اشغال زایی
  • توسعه تنوع محصول تولیدی و بریکت
  • ایجاد انگیزش و ارتقاء سطح ایمنی محیط کار و پرسنل
  • با انجام پایش های زیست محیطی در قالب طرح خود اظهاری اثرات نامطلوب بر محیط زیست را به حداقل رسانده و در این راستا شرکت نگاه ویژه ای به فضای سبز داشته و با داشتن دو هکتار باغ مرکبات در کاهش آلودگی هوا تاثیر گذار بوده است.
  • در تعامل بین دانشگاه و صنعت ، شرکت از فارغ التحصیلان دانشگاه به خوبی بهره مند بوده و واحد R&D نیز تشکیل و تحقیق بر روی دیگر مصارف و کاربرد زغال سنگ و مشتقات آن را در دستور کار دارند.

مدیریت و پرسنل این مجموعه ضمن احترام به نظرات و خواسته های مشتریان و جلب رضایت آنان با تلاش روز افزون و ایجاد فضای صمیمانه ، رفع نیاز های ذینفعان خود را در دستور کار دارد و در راستای تعامل با محیط و همشریان از هیچ کوششی در حد توان دریغ نمی کنند و درک درستی از مسئولیت اجتماعی خود داشته و آن را وظیفه می دانند.